asielrecht

Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging

Misschien komt u vanwege uw inkomen in aanmerking voor subsidie van de aan u te verlenen rechtsbijstand. Deze subsidie wordt ook wel een “toevoeging” genoemd. Meer informatie over het verstrekken van een toevoeging vindt u op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand (www.rvr.org). Ook bij een toevoeging bent u meestal een eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd. Verdere bijzonderheden over te toevoeging, de eigen bijdrage en de hoogte hiervan worden met u besproken tijdens het intakegesprek.

Niet gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u als particulier niet in aanmerking komt voor een toevoeging, verricht ik mijn werkzaamheden op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de zaak, uw persoonlijke omstandigheden en het financiële belang van de zaak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging