Personen- en familierecht

Van alimentatie tot bewindstelling

Het personen- en familierecht raakt ons allemaal, al bij het prilste begin zoals de aangifte van een geboorte. U kunt bij mij terecht voor alle juridische zaken die verband houden met uw persoonlijke leven en uw familieleven. Zoals:

  • vragen of problemen met betrekking tot een echtscheiding
  • alimentatie of de herziening daarvan
  • ouderlijk gezag
  • ondercuratelestelling
  • uithuisplaatsing
  • ondertoezichtstelling
  • onderbewindstelling