Bestuursrecht

Conflict met de overheid

Conflict met de overheid? Dan krijgt u (onder andere) met het bestuursrecht te maken. Dit kan een gemeentelijke overheid zijn (zoals het besluit van de burgemeester tot sluiting van een woning of bedrijf), maar ook een hogere overheid, zoals bijvoorbeeld de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de weigert om ten gunste van u een zogenaamde Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) af te geven.
Mijn ervaring ‘van binnenuit’, opgedaan in mijn tijd als werknemer bij de overheid, maakt dat ik u met veel strategische kennis kan helpen.