Asielrecht

Aanvraag verblijfsvergunning

Ik sta u bij met het indienen van een verzoek voor verblijfsvergunning asiel of als u te maken heeft met de afwijzing daarvan. Deze rechtsbijstand in de aanvraag-fase bestaat uit een intensieve voorbereiding en bespreking achteraf van de gesprekken bij de IND.

Indien nodig, kan ik ook juridische hulp bieden bij:

  • Het indienen van een zienswijze bij een voorgenomen afwijzing.
  • Beroep bij de rechtbank
  • Hoger beroep bij de Raad van State.