Advocaat Frank Lavell

Na mijn studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam werkte ik onder andere bij de Sociale Dienst Haarlem en Amsterdam. Dankzij deze praktijkervaring heb ik veel kennis van het sociale zekerheidsrecht (bijstand, werknemersverzekeringen als WW en WIA en volksverzekeringen als AWBZ en AOW). Sinds mijn be√ędiging als advocaat ben ik mij ook gaan toeleggen op andere rechtsgebieden, zoals Personen- en familierecht, Strafrecht (kleinere strafzaken), Bestuursrecht en Asielrecht. Van 2010 tot 2019 was ik werkzaam als advocaat bij Veem Advocaten Amsterdam, in 2019 ben ik onder mijn eigen kantoornaam in Almere-Haven begonnen.

Dit kantoor is opgenomen in de High Trustregeling met de Raad voor de Rechtsbijstand.

Advocatenkantoor F. Lavell voert een algemene rechtspraktijk, met de nadruk op een aantal rechtsgebieden. Voor zover dat nodig is, zijn deze rechtsgebieden als specialisatie geregistreerd bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Mede op deze manier wordt er voor gezorgd dat de kennis en ervaring op het gebied van de specialisaties op peil wordt gehouden.